Sovt


Sovt
сл.
Советский софт

Hacker's dictionary. . 1999.

Look at other dictionaries:

  • sövt — is. <ər.> Səs, səda. Çıxanda sövtü o şirin kəlamımın, Seyyid; O sövtə başdan ayaq guş olduğum gecələr. S. Ə. Ş.. Xoş sövtlə söylənən sözlər təkcə təkcə almaz danələri kimi düşüb göz şüşələrinə rəxnə salırdı. Ç.. // Hava, avaz. . . Tamam… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sövt — ə. qırmanc, qamçı, taziyanə ə. səs, səda …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əsvat — ə. «sövt» c. qırmanclar, qamçılar ə. «sövt» c. səslər …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • sauveteur — [ sov(ə)tɶr ] n. m. • 1816; de sauvetage ♦ Personne qui prend part à un sauvetage, opère un sauvetage. Remercier ses sauveteurs. « Le sauveteur qu il fallait ne se présenterait point » (Hugo). Adj. Chien sauveteur. ● sauveteur nom masculin… …   Encyclopédie Universelle

  • sauveterrien — ● sauveterrien nom masculin (de Sauveterre la Lémance, comm. de Lot et Garonne) Faciès industriel microlithique caractérisé par la pointe de Sauveterre (petite lamelle étroite, appointée par des retouches unilatérales ou bilatérales) et de… …   Encyclopédie Universelle

  • söva — v (sövde, sövt, pres. söver) …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • cah-calal — is. <ər.> Calal, ehtişam, büsat, dəbdəbə, təmtəraq, var dövlət, əzəmət. Keçmişdəki. . cah calaldan, mal dövlətdən, sövt sədadan şair bir əsər görməyib. . əhvalatı necə ki var, artıq məharətlə öz dustihəqiqisi olan Mirzə Fətəli Axundzadəyə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qaqqıldaşmaq — qarş. 1. Hamı birdən qaqqıldamaq. Qatarlaşıb nə diyardan gəlirsiz; Qaqqıldaşa qaqqıldaşa z. durnalar? Q. Z.. Kəkilli durnalar hey qatar qatar; Qaqqıldaşıb keçir, açılmış bahar. R. R.. 2. Qəhqəhə ilə gülmək, bir birinə qoşulub bərkdən gülmək.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qayım — sif. köhn. 1. Uca, bərk, zil. Molla İbrahim Xəlil bu halət ilə görməkdən vəch edib, qayım sövt ilə çığırırdı. M. F. A.. 2. Bərk, möhkəm, ağır, tutarlı. Təzəcə dəyənək alıbsan ələ; Qayım tut ki, nagah düşər, ağlarsan. M. V. V.. <Vəzir:>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • səda — is. <ər.> Səs, avaz. Orkestrin sədası yayıldı. Uşaqların sədası gəlirdi. – Quşlar . . cəh cəh ilə min cürə nəğmələr oxuyub, meşəni sədaları ilə doldurmuşdular. A. D.. Melodiyanın ilk sədaları təzəcə dilə gəlmişdi. . Ə. M.. Səda düşmək – səs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.